kontakt titel

Guldgrisköttet levereras från följande slakterier:

AJ Dahlberg Slakteri AB
Rostockvägen, Box 8, 460 65 Brålanda
Tel: 0521-57 50 50.
http://www.ajdahlbergslakteri.se

AB Ginsten Slakteri
Plönninge, 305 61 Harplinge
Tel: 035-17 16 00, Fax: 035-17 16 25
http://www.ginsten.se

Dalsjöfors kött i Göteborg AB
Slakthuset
415 02 Göteborg
Tel: 0107-22 23 70, Fax: 031-21 92 85
http://www.dalsjoforskott.se

Skövde Slakteri AB
Box 76, 541 22 Skövde
Tel: 0500-44 62 80, Fax: 0500-41 99 57
http://www.skovdeslakteri.se

KLS Ugglarps AB
Box: 932, 391 29 Kalmar
Tel: 0480-70 70 00
http://www.klsugglarps.se

kontaktbild cpd